Lízing dokumentumok

Lízing

Gazdasági társaságok esetén (Bt., Kft., Zrt., Nyrt., ...):

- társasági szerződés, vagy alapító okirat másolata

- aláírási címpéldány

- az aláíró és a tulajdonosok személyi ig. és lakcímkártya másolata

- előző 2 lezárt év záró (év végi) főkönyvi kivonata, amiből a beszámoló készült

- idei 90 napnál frissebb főkönyvi kivonat

- aktuális NAV-folyószámla kivonat, ahol egyik adónem sem mutat tartozást

- lízing adatlap és meghatalmazás kitöltése és aláírása (Dokumentumok letöltése a lap alján)

 

Egyéni vállalkozások esetén:

- vállalkozói igazolvány másolata

- személyi ig./lakcímkártya másolata

- előző 2 év SZJA bevallása

- idei év 90 napnál frissebb pénztárkönyve, vagy naplófőkönyve

- aktuális NAV-folyószámla kivonat, ahol egyik adónem sem mutat tartozást

- lízing adatlap és meghatalmazás kitöltése és aláírása (Dokumentumok letöltése a lap alján)

 

 Továbbá:

- minden esetben szükség van valamilyen információra a lízingelni kívánt eszközről (pl.: szállítói árajánlat; forgalmi engedély/törzskönyv másolat, stb.)

- a lízing szerződés megkötésének feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás bemutatása (amennyiben vállalkozásuk szerepel a NAV
köztartozásmentes adatbázisában, akkor nincs szükség 0-ás igazolásra)


Lízing adatlap letöltéséhez KLIKK IDE

Lízing meghatalmazás letöltéséhez KLIKK IDE